Våra tjänster

Etablering i Sverige 

Hjälp med att starta företag i Sverige, från anmälan till Bolagsverket och Skatteverket till att öppna bankkonto

Säkerhetsutbildningar

Heta arbeten på polska, svenska samt engelskamed start 6 juni, förmedling av kurser i lift, truck, travers och fallskydd

Bokföringstjänster 

Löpande bokföring såsom fakturering till kunder, hantering av leverantörsfakturor, m.m. 

Förmedling av kontakter 

Vi hjälper dig att hitta och förmedla nätverk och kontakter inom byggbranschen 

Kontakt med myndigheter

Vi finns för dig om du behöver komma i kontakt med myndigheter av olika slag 


Översättning/tolkning

Vi översätter texter mellan svenska och polska. Givetvis finns vi även till ditt förfogande om du behöver en tolk

Rekrytering av personal

I och med att vi finns i Sverige och har ett väl utvecklat nätverk kan vi hjälpa dig med rekrytering av personal

Nyheter i byggbranschen

Vi uppdaterar dig kontinuerligt om olika händelser inom byggbranschen


Vilka är vi

Anna Sjögren

Kursy i konsultacje 

Michał Konieczny 

Księgowość, rozliczenia, kwestie podatkowe i konsultacje 

Det var en gång...


Allt händer av en anledning. 

Jag har studerat, arbetat, studerat, arbetat och till sist kom jag in i byggbranschen.  I juni 2020 började jag som arrangör och instruktör av Heta Arbeten. Arbetar även med olika slags konsultationer, översättningar med mera. 

Min kollega Michał som börjat för några månader sedan, arbetar med bokföring och även han har flyttat till Sverige från Polen i augusti 2007. 

Välkommen att kontakta oss. Vi är ett samtal/mail bort. 

Anna 

© Copyright ASEDCON